en_GBpl_PL

Elementy

Model Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami (MDRZP, ang. GPM3®)

Modele dojrzałości pokazują kolejne poziomy, jakie powinny uzyskiwać organizacje, aby coraz lepiej realizować swoje zadania. Model Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami (MDRZP, ang. Governmental Project Management Maturity Model, GPM3®) składa się z pięciu poziomów: Początkowego, Lokalnego, Rządowego, Współpracującego i Optymalizującego.

Poziom Początkowy

Niektóre rządy nie interesują się sposobem zarządzania swoimi projektami i inwestycjami. Uważają, że wystarczy przeznaczyć budżet i wyznaczyć termin dostarczenia produktu, a ludzie już będą wiedzieli, jak to zrobić. O takich rządach mówimy, że są na najniższym, początkowym poziomie dojrzałości.

Poziom Lokalny

W którymś momencie ludzie w poszczególnych agencjach i organizacjach, zmartwieni ciągłymi porażkami realizowanych projektów i nieefektywną pracą, dowiadują się, że istnieją metody sprawnego zarządzania nimi. Po pewnym czasie udaje im się przekonać szefów organizacji, że warto te metody wdrożyć w całej organizacji. Jeżeli metody zarządzania projektami są wdrożone tylko w niektórych organizacjach rządowych, to mówimy, że dany rząd osiągnął lokalny poziom dojrzałości.

Poziom Rządowy

Po pewnym czasie, z kolei rząd dowiaduje się, że w niektórych jego organizacjach (albo w zagranicznych rządach) projekty są realizowane sprawniej, niż gdzie indziej. Może to spowodować wdrożenie metod, technik i procesów zarządzania projektami jako sposobu pracy całego rządu. I w ten sposób zarządzanie projektami w państwie osiąga poziom rządowy.

Poziom Współpracujący

Ale czy rząd powinien tylko określić sposoby realizacji projektów i biernie się wynikom tych procesów przyglądać? Lepiej jest, gdy rząd aktywnie angażuje się w realizację projektów, stara się rozwiązać problemy, stojące przed – zwykle skomplikowanymi – projektami rządowymi. Wtedy mówimy, że rządowe zarządzanie projektami osiągnęło poziom współpracujący.

Poziom Optymalizujący

Ale to jeszcze nie koniec podróży po drabinie dojrzałości. Wszystko można zawsze zrobić lepiej (jeśli występuje taka potrzeba). Najbardziej zaawansowane rządy – na przykład federalny rząd Stanów Zjednoczonych – nakazuje swoim ministerstwom i agencjom ciągle ulepszania procesy zarządzania projektami. Wtedy mówimy, że dany rząd uzyskał optymalizujący poziom dojrzałości zarządzania projektami.

 

 

I ten opis stopniowo osiąganych poziomów zaawansowania w zarządzaniu projektami (które rzeczywiści można zaobserwować w rozwoju niektórych państw) nazywamy Modelem Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami. 

Ponieważ projekty są głównym narzędziem rozwoju każdej organizacji, także państw, państwa, których rządy są na wyższym poziomie dojrzałości rządowego zarządzania projektami, rozwijają się szybciej; lepiej zaspokajają potrzeby swoich obywateli.

MDRZP (GPM3®) może być wykorzystywany na trzy główne sposoby:

  1. Ocena aktualnego stanu Ssystemu Realizacji Projektów Rządowych (SRPR)

  2. Wskazanie kierunków usprawniania  SRPR

  3. Porównania SRPR pomiędzy rządami.


GPM3® jest znakiem handlowym zarejestrowanym dla Sybena Consulting Stanisław Gasik

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.