en_GBpl_PL

Elementy

System Realizacji Projektów Rządowych

Rządy coraz częściej świadczą usługi swoim obywatelom poprzez realizację projektów. Funkcjonowanie i dobrobyt obywateli i całych społeczeństw zależy w dużej mierze od projektów, z których wiele jest realizowanych przez instytucje rządowe. Rządy, zarówno władza ustawodawcza, jak i wykonawcza, są upoważnione do wpływania na sposoby realizacji projektów publicznych – chociaż nie wszystkie korzystają z tych możliwości. Niektóre rządy tworzą centralne biura zarządzania projektami (np. Wielka Brytania), inne wprowadzają rządowe rejestry projektów publicznych (Argentyna, Peru), a jeszcze inne wprowadzają przepisy, które wymagają ciągłego doskonalenia procesów zarządzania projektami i programami (np. USA).

Projekty publiczne są realizowane w środowisku organizacyjnym ustanowionym przez rząd. Może ono obejmować procesy, metodologie, praktyki, organizacje (w tym biura audytu i biura zarządzania projektami sektora publicznego), bazy danych, kierowników projektów, modele dojrzałości zarządzania projektami, wykonawców projektów i inne elementy w danej jednostce administracyjnej, z których wszystkie definiują, kształtują lub wpływają na sposób realizacji projektów sektora publicznego. To środowisko nosi nazwę Systemu Realizacji Projektów Rządowych (ang. Governmental Project Implementation System, GPIS).

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.