en_GBpl_PL

Model Dojrzałości Rządowego
Zarządzania Projektami

Ja nie pytam, co projekty mogą zrobić dla rządów. Ja pytam: co rządy mogą zrobić dla swoich projektów!

Elementy

System Realizacji Projektów Rządowych

Rządy coraz częściej świadczą usługi swoim obywatelom poprzez realizację projektów. Funkcjonowanie i dobrobyt obywateli i całych społeczeństw zależy w dużej mierze od projektów, z których wiele jest realizowanych przez instytucje rządowe.

Rządowe Zarządzanie Projektami

Rządy tworzą i utrzymują swoje Systemy Realizacji Projektów Rządowych. Jeśli w danym kraju okaże się, że projekty sektora publicznego zbyt często nie udają się, może zostać uchwalone prawo wymagające zwiększenia efektywności zarządzania...

Model Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami (GPM3®)

Modele dojrzałości pokazują kolejne poziomy, jakie powinny uzyskiwać organizacje, aby coraz lepiej realizować swoje zadania. Model Dojrzałości Rządowych Systemów Realizacji Projektów składa się z pięciu poziomów: Początkowego, Lokalnego, Rządowego, Współpracującego i Optymalizującego.

Co robić?

Ocena dojrzałości SRPR

Czy wszystkie projekty rządowe w Twoim kraju są realizowane na czas? ...

Tworzenie strategii rozwoju SRPR

Skoro już wiesz, jak dobry jest Twój SRPR, jakie są jego mocne i słabe strony, możesz zacząć myśleć o jego poprawie...

Wdrażanie strategii rozwoju SRPR

„Jedyną” rzeczą do zrobienia po zdefiniowaniu strategii jest jej wdrożenie...

Szybkie korzyści

Pełne wdrożenie dojrzałego Systemu Realizacji Projektów Rządowych to wielka praca...

Nasze wsparcie

Realizując nasze projekty zdo-byliśmy obszerną wiedzę na temat praktyk zarządzania projektami rządowymi...

Aktualności

Jak usprawnić polskie państwo?

Polskie państwo działa nieefektywnie. Żeby je usprawnić, trzeba wdrożyć efektywne, a przede wszystkim rzeczywiście realizowane,…
więcej

PiS nie zarządzał Polską na poziomie strategicznym

Rząd PiS jako swoja strategię działania promował tzw. Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR; Plan…
więcej

CPK nie ma uzasadnienia biznesowego, harmonogramu ani budżetu

Nie wiadomo kto podjął, zapewne bez żadnego trybu, decyzję o realizacji Programu CPK. Rząd i…
więcej

Czy polityka zakupowa państwa dotyczy zakupów?

Prezes Rady Ministrów opublikował w styczniu 2022 dokument zatytułowany Polityka zakupowa państwa. Zastanawiam się, czy…
więcej

Wiedza

Reformy państwa
Główne kierunki reform polskiego państwa (Konferencja Wyzwania modernizacyjne Sektora Publicznego, UE Kraków, październik 2016)
Jak usprawnić polską administrację publiczną? (Rzeczpospolita, Administracja, 15 września 2015)
Jak powinno działać państwo? Ciepła woda w kranie po amerykańsku (Dziennik Gazeta Prawna, 2 grudnia 2014)
Jak walczyć z biurokracją? (Rzeczpospolita, 9 lipca 2017)
Zarządzanie strategiczne
Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju? (Gazeta Finansowa, 21 lutego 2014)
Analiza zarządcza Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Rzeczpospolita, 3 kwietnia 2017)
Projekty publiczne
Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej (Nowa Konfederacja, styczeń 2018)
Zarządzanie projektami sektora publicznego (Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, czerwiec 2017)
O Polskich Inwestycjach Rozwojowych (Rzeczpospolita, 20 lutego 2014)
Zarys modelu Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych (Zarządzanie Publiczne, 4 (28) 2014)
Wielkie projekty publiczne wymagają nowych zasad (Dziennik Gazeta Prawna, 28 maja 2013)
Różnice między projektami publicznymi a projektami innych sektorów (konferencja Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, UJ, lipiec 2016)
Model zarządzania projektami publicznymi (Zeszyty Naukowe AFiB Vistula, 2 (40) 2014)
Analiza porażki projektów samorządowych 2014 (Dziennik Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2015)
Drogi można budować lepiej i sprawniej (Obserwator Finansowy, 27 lutego 2014)
Zakupy publiczne
Jak zmienić prawo zakupów publicznych? (Rzeczpospolita, 23 października 2017)
Propozycja zmian w systemie zakupów publicznych (Rzeczpospolita, 26 maja 2015)
Za wcześnie na radość (Rzeczpospolita, 26 sierpnia 2014)
Najwyższa Izba Kontroli
Jak efektywnie kontrolować programy publiczne? (Obserwator Finansowy, 10 lutego 2017)
Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli? (Dziennik Gazeta Prawna, 13 października 2015)
O kontroli budowy terminala LNG w Świnoujściu (Rzeczpospolita, 16 marca 2015)
Inne artykuły o administracji publicznej
O jawności życia publicznego (Rzeczpospolita, 5 grudnia 2017)
Jakiego zarządzania chcemy uczyć Ukraińców? (Dziennik Gazeta Prawna, 26 stycznia 2015)
Partnerstwo w projektach publicznych (ThinkTank, wiosna 2014)
Modele dojrzałości
Meta-model dojrzałości zarządzania projektami (materiał niepublikowany)
Dojrzałość metodyk zarządzania projektami (materiał niepublikowany)
Dojrzałość systemów zarządzania projektami (materiał Niepublikowany)
Inne
Jednolity model zarządzania portfelami projektów (na podstawie referatu, Global Congress Project Management Institute, Atlanta, październik 2007)

O mnie

Stanisław Gasik, PhD, PMP

Dr Stanisław Gasik, PMP zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami na poziomie rządowym. Był kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, poświęconego temu obszarowi zarządzania. Stanisław, jako pierwszy na świecie, podjął próbę utworzenia modeli zarządzania projektami na poziomie rządów i parlamentów. Stanisław analizował praktyki zarządzania projektami rządowymi – przeprowadzając ankietę, analizując publicznie dostępne materiały i publikacje, przeprowadzając osobiście wywiady w ponad 60 krajach na całym świecie.

Kontakt

stanislaw.gasik@gpm3.eu

ul. Wandy 4a / 42; 03-949 Warszawa

+48 693 90-60-30

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.