en_GBpl_PL

Co robić?

Tworzenie strategii rozwoju SRPR

Skoro już wiesz, jak dobry jest Twój SRPR, jakie są jego mocne i słabe strony, możesz zacząć myśleć o jego poprawie. Naturalnym kierunkiem rozwoju jest osiągnięcie kolejnych poziomów MDRZP. Ale ulepszeń SRPR nie można dokonać w ciągu kilku miesięcy; zwykle proces ten trzeba rozłożyć na kilka lat.

Rząd zazwyczaj ma określone priorytety. Być może zwraca szczególną uwagę na projekty infrastrukturalne, być może na projekty restrukturyzujące administrację, może na projekty IT albo na jeszcze inne rodzaje projektów. Różne czynniki mogą wpływać na fakt, że szczególną wagę należy przywiązywać do zarządzania kosztami, zarządzania portfelem projektów, dobrej specyfikacji produktów projektu, współpracy z interesariuszami lub do innych obszarów zarządzania projektami.

Priorytety, aktualna dojrzałość SRPR, sytuacja, mocne strony, słabe strony i inne czynniki (takie jak kultura) mogą stanowić podstawę do określenia planu rozwoju SRPR w Twoim kraju. Możesz wybrać dowolny obszar do poprawy, na przykład zarządzanie kosztami, zaangażowanie interesariuszy lub, powiedzmy, zarządzanie programami. Działania te będą stanowić program poprawy zarządzania projektami. W ramach planu takiego programu powinieneś udokumentować, między innymi, oczekiwane korzyści, potrzebne upoważnienia, fundusze, zaangażowanie interesariuszy, harmonogram i prawdopodobnie inne czynniki specyficzne dla Twojego rządu.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.