en_GBpl_PL

Wiedza

Reformy państwa
Główne kierunki reform polskiego państwa (Konferencja Wyzwania modernizacyjne Sektora Publicznego, UE Kraków, październik 2016)
Jak usprawnić polską administrację publiczną? (Rzeczpospolita, Administracja, 15 września 2015)
Jak powinno działać państwo? Ciepła woda w kranie po amerykańsku (Dziennik Gazeta Prawna, 2 grudnia 2014)
Jak walczyć z biurokracją? (Rzeczpospolita, 9 lipca 2017)
Zarządzanie strategiczne
Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju? (Gazeta Finansowa, 21 lutego 2014)
Analiza zarządcza Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Rzeczpospolita, 3 kwietnia 2017)
Projekty publiczne
Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej (Nowa Konfederacja, styczeń 2018)
Zarządzanie projektami sektora publicznego (Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, czerwiec 2017)
O Polskich Inwestycjach Rozwojowych (Rzeczpospolita, 20 lutego 2014)
Zarys modelu Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych (Zarządzanie Publiczne, 4 (28) 2014)
Wielkie projekty publiczne wymagają nowych zasad (Dziennik Gazeta Prawna, 28 maja 2013)
Różnice między projektami publicznymi a projektami innych sektorów (konferencja Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, UJ, lipiec 2016)
Model zarządzania projektami publicznymi (Zeszyty Naukowe AFiB Vistula, 2 (40) 2014)
Analiza porażki projektów samorządowych 2014 (Dziennik Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2015)
Drogi można budować lepiej i sprawniej (Obserwator Finansowy, 27 lutego 2014)
Zakupy publiczne
Jak zmienić prawo zakupów publicznych? (Rzeczpospolita, 23 października 2017)
Propozycja zmian w systemie zakupów publicznych (Rzeczpospolita, 26 maja 2015)
Za wcześnie na radość (Rzeczpospolita, 26 sierpnia 2014)
Najwyższa Izba Kontroli
Jak efektywnie kontrolować programy publiczne? (Obserwator Finansowy, 10 lutego 2017)
Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli? (Dziennik Gazeta Prawna, 13 października 2015)
O kontroli budowy terminala LNG w Świnoujściu (Rzeczpospolita, 16 marca 2015)
Inne artykuły o administracji publicznej
O jawności życia publicznego (Rzeczpospolita, 5 grudnia 2017)
Jakiego zarządzania chcemy uczyć Ukraińców? (Dziennik Gazeta Prawna, 26 stycznia 2015)
Partnerstwo w projektach publicznych (ThinkTank, wiosna 2014)
Modele dojrzałości
Meta-model dojrzałości zarządzania projektami (materiał niepublikowany)
Dojrzałość metodyk zarządzania projektami (materiał niepublikowany)
Dojrzałość systemów zarządzania projektami (materiał Niepublikowany)
Inne
Jednolity model zarządzania portfelami projektów (na podstawie referatu, Global Congress Project Management Institute, Atlanta, październik 2007)
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.