en_GBpl_PL

O mnie

dr Stanisław Gasik, PMP

Dr Stanisław Gasik, PMP, jest międzynarodowym ekspertem w zakresie projektów rządowych. Jest autorem przełomowej w skali światowej platformy realizacji rządowych projektów wraz z najważniejszym jej elementem - Modelem Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami (MDRZP, ang. GPM3). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Współpracuje z PMI w obszarze rozwoju standardów. Jest znaczącym współautorem, członkiem zespołów i recenzentem PMBOK® Guide - głównego globalnego standardu zarządzania projektami, standardu zarządzania programami, standardu zarządzania portfelem i modelu dojrzałości organizacyjnego zarządzania projektami (OPM3®).

Od 2014 roku jest ekspertem ds. projektów w Governmental Accountability Office, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli). Uczestniczy jako wykładowca w  globalnych kongresach i konferencji PMI i IPMA (International Project Management Association).

Trzy innowacyjne modele stworzone przez dr Stanisława Gasika koncentrują się w szczególności na rządowym zarządzaniu projektami. System Realizacji Projektów Rządowych (SRPR), koncepcja Zarządzania Projektami Rządowymi (ZPR) oraz Model Dojrzałości Zarządzania Projektami Rządowymi (MDZPR) powstały w wyniku ponad trzyletniego projektu prowadzonego dla Narodowego Centrum Nauki.

Analiza praktyk w ponad 60 krajach na całym świecie, poprzez bezpośrednie wywiady, badania wtórne i ankiety, przyniosła unikalną wiedzę dotyczącą obszaru, który wcześniej nie był analizowany w takiej skali.

Artykuły dr Stanisława Gasika były tłumaczone na języki włoski, hiszpański i portugalski.

Podstawą pracy naukowej dr Stanisława Gasika jest wieloletnia praca w obszarze zarządzania projektami i programami oraz analizy biznesowej w branży IT i telekomunikacyjnej. Jest uznanym specjalistą, który otrzymywał nagrody zawodowe. W 2010 roku został wyróżniony nagrodą PMI Poland Chapter Knowledge Award. Opracował m.in. jedyny pełny w skali globalnej model zarządzania wiedzą o projektach, opublikowany w PMI Project Management Journal. Na podstawie tego modelu uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie ekonomii ze specjalnością zarządzania projektami.

Dr Stanisław Gasik opublikował w polskiej prasie (głównie w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”) wiele artykułów dotyczących zarządzania projektami publicznymi, zarządzania efektywnością i zakupów w polskiej administracji publicznej.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.